Voedsel, het is voor ons een vanzelfsprekendheid. Net als water uit de kraan en een dak boven je hoofd, maar wat is onze relatie met voedsel? Of is voedsel voor ons zo vanzelfsprekend dat we niet eens van een relatie kunnen spreken? En is dat erg?

Vanuit die vragen is Sun City het Rauw Vlees project gestart. Een project waarbij studenten van de Sint Lucas Academie in Eindhoven aan de hand van popsongs geschreven en uitgevoerd door Sun City videoclips maken.

Er is steeds gewerkt vanuit drie thema’s die we herkennen in onze relatie met voedsel: Apathie, naïviteit en ledigheid. Vanuit zo’n thema zijn vervolgens meerdere popsongs geschreven waarbij de relatie met voedsel onderzocht werd.

Dat heeft een rijk geschakeerd palet van songs opgeleverd, variërend van heel concrete, naar meer filosofische liedjes. De studenten waren vervolgens vrij om daar zelf hun beelden bij te bedenken en te maken, wat weer een minstens zo breed palet aan videoclips heeft opgeleverd.

Deze links laten je de vruchten zien van die arbeid:
www.rauwvlees.nu

Youtube Kanaal